21.9.07

Klimakvoter til sals i Stavanger og omegn

Eg byrja eit nytt tilvere med ny jobb 1. august. Poenget med å nemne det her, er det at eg samstundes byrja å sykle til (og frå) jobb, og følgjeleg har vi greidd å kvitte oss med ein av bilane i hushaldninga.

Dermed forureinar eg nokså lite, og tenkte at det kan kome andre til nytte. Dersom eg då har redusert klimagassutslippa i familien vår med 50% gjennom å slutte å køyre bil (eg køyrde svært mykje meir rundt om kring enn ho eg er gift med, så 50% er eit realistisk overslag, dersom ein justerer for resten av faktorane som bidrar til forureining (forbruk, straum, etc.).

Dermed har eg ein god del prosent å gå på. Eg vil derfor leggje ut ca. 25% på marknaden, slik at latsekkar kan kjøpe seg ut av ei moralsk knipe ved å betale meg per tur. Eg sel 50% av det reduserte forbruket vårt, og dersom eg legg det til 50%-reduksjonen min, kjem eg opp i 75% reduksjon, ikkje 50. Det er likevel ganske mykje, og vil bidra til miljøet.

Eg tar betalt i antal kilometer med bil, og kvota eg sel er då tilsvarande det antalet kilometer med bil vår familie køyrer innanfor rammene til dei 25% eg legg ut på marknaden. 25% av det antalet kilometer vi køyrer, til dømes i løpet av ein dag. Viss familien min har køyrt 10 mil til dagen i snitt, dette er redusert med 50% og eg har lagt på ei 25%-kvote, sel eg altså 2,5 mil til dagen.

Prisen er på utrulege (låge) 100 kroner kilometeren. Gje melding her til bloggs, så ordnar vi pengane i ein grå konvolutt under ei eller anna bru.

No comments: