19.4.07

6000 år er nok: Min kamp skal kronast med siger,

og den sigeren skal vinnast saman med Unge Høgre.

Unge Høgre går til felttog mot nynorsken under parolen "100 år er nok." Som kløktige lesarar av denne bloggen veit, støttar eg logikken til Høgre fullt ut: Ved å kutte ut nynorsken som skriftspråk, i alle høve til anna enn dikt og liknande fjas, får ein betre tid til å lære seg bokmål. Dette er enkel matematikk.

Eg held derfor oppe motstanden min mot at vi skal ha opplæring i heile 4 rekneartar, og føreslår å kutte ut reknearten subtraksjon under parola "6000 år er nok." Eg er litt usikker på kor lenge vi eigentleg har halde på med subtraksjon som matematisk disiplin, men vi har i alle høve subtrahert på fritida i minst 6000 år. Dessutan er subtraksjonen matematikkens Siv Jensen, negativt og surt, så denne reknearta er eit godt utgangspunkt.