3.1.10

Apar utan rytmesans

Forsking.no skriv at dersom du gjev ein apekatt ei trommestikke, vil han ikkje greie å halde takta. Den manglande rytmesansen er mellom anna årsaka til at apekatten ikkje har språk.

Mykje det same kan seiast om trommisen i Metallica, Lars Ulrich. Gje han trommestikker, og han greier ikkje å halde takta. Han snakkar òg til alt overmål dansk, så han er nærast å rekne som språklaus. Teorien kan dermed sjåast på som bevist ved hjelp av Metallica.