27.10.08

Biskop Baasland som ny president på Island

Island treng ny leiing, og sidan eg reknar med bispen i Stavanger bispedømme, Ernst Baasland, er på jakt etter ny jobb snart, slår eg føre Baasland som president på Island. For kva treng Island? Jo, pengar. Og kva er Baasland flink til å skaffe? 

Nettopp, skarpe lesar, han er ekspert på å lene seg på fromme bedehusfolk med dårlege investeringsidear (eg meiner, sjå på fjeset til investeringsobjektet og spør deg sjølv kor mange kroner du ville ha gjeve han).

Illustrasjonsfoto: Tryne berre ei mor kan elske.3 comments:

Dag Eigil said...

Vi skal være enig i at dette ansiktet ikke akkurat inngyter den helt store tilliten, og ellers i liten grad stimulerer apetitten. Eller kanskje, følgende analogi: Dersom dette oppsynet hadde vært en matrett, vil vi anta at det ville vært problemer med å få spylt det ned i dass! Men penger har han greie på. Eller, korrigert: Hadde.
Med bud og hilsen, Dag

Arne Olav said...

God idé til ein vidare bloggpost: "Fullfør setninga: Hadde dette oppsynet vore ein matrett, hadde ..."

Dag Eigil said...

vi tenderer mot å være enig....kunne vært morsomt. Låner bildet... :-)