6.8.07

Lat ikkje englane nyse på deg

Märtha Louise Behn har starta ein skule der ho gjer deg i stand til å pleie omgang med englar.

Eg vil med dette på vegner av meg sjølv og Foreininga for 3 rekneartar ta avstand frå dette, av hygieniske årsaker. Englar er fjørkledde, og minglar med duer og liknande. Desse ber med seg parasittar. Englekontakt gjer deg dermed sjuk.

Vidare er det tilrådeleg å halde seg vekke frå englar dersom fugleinfluensaen kjem til Noreg, og i alle høve er det lurt å halde seg på avstand frå englane, heilt til influensaen er under kontroll.

No comments: